Venstre holder hånden over rockerne

Debatindlæg af justitsminister Morten Bødskov. Bragt i diverse lokale og regionale medier fra den 1.-3. juni 2013

 

Flere bandemedlemmer end nogensinde før sidder bag tremmer. Specialiserede bande-taskforces er indsat i de værst belastede områder, og politiet har med stor succes gennemført en række målrettede aktioner i den seneste tid. Men trods regeringens mange effektive tiltag har Venstre gang på gang efterlyst en stærkere indsats over for banderne.

Som del af den styrkede indsats mod økonomisk kriminalitet har regeringen stillet forslag om endnu et tiltag: Nemlig at give politiet udvidet mulighed for at ransage hos mistænkte uden deres viden. Det vil for eksempel ramme rocker- og bandekriminelle, som finansierer deres aktiviteter gennem økonomisk kriminalitet.

Men selv om Rigsadvokaten, Rigspolitiet og Task Force Øst samstemmigt vurderer, at hemmelige ransagninger kan være nyttige i forbindelse med f.eks. overtrædelse af våbenloven og kædesvigssager, er Venstre skeptiske. Og med deres skepsis er Venstre med til at holde hånden over rockerne.

Venstre foreslår nemlig, at politiet ikke skal kunne foretage hemmelige ransagninger i sager om f.eks. kædesvig, fordi der åbenbart efter Venstres opfattelse er fundamental forskel på tyverier af særlig grov beskaffenhed og kædesvigssager. Men Task Force Øst har jo netop peget på, at det er deres opfattelse, at en del af rockergrupperne finansierer deres aktiviteter ved overtrædelse af præcis den bestemmelse, som Venstre nu vil have ud af forslaget. 

Det kræver naturligvis stadig en dommerkendelse, før politiet kan foretage en hemmelig ransagning. Politiet kan ikke uden videre ransage almindelige borgeres hjem, og derfor er Venstres glidebanefrygt aldeles ubegrundet. Hemmelige ransagninger kan til gengæld være med til at sikre, at politiet fanger bagmændene bag den hårde, organiserede kriminalitet. Og det er netop vores hensigt.

Vi vil sætte stærkere ind over for dem, der begår alvorlig økonomisk og organiseret kriminalitet. Vi løser ikke bandeproblemet alene ved at gå efter de små fisk. Vi skal opspore bagmændene, uanset om de står bag menneskesmugling, hvidvasker penge, besidder ulovlige våben eller bedriver kædesvig.

Derfor glæder det mig, at Venstre langsomt er ved at få øjnene op for det fornuftige i at give politiet udvidet mulighed for at foretage hemmelige ransagninger. Nu håber jeg bare, at det også snart går op for Venstre, at en del af rockerne også bedriver snyd med skatter og moms af særlig grov karakter, og at hemmelig ransagning også i sådanne sager vil være med til at sætte endnu stærkere ind mod banderne.