Økonomisk kriminalitet

Debatindlæg af justitsminister Morten Bødskov. Bragt i Børsen 12. juni 2013.

 

Regeringen tager kampen mod økonomisk kriminalitet alvorligt. Derfor har vi hævet strafferammen for kursmanipulation, insiderhandel og bestikkelse.  Disse grove forbrydelser skal kunne straffes hårdt, så de kommer på niveau med anden økonomisk kriminalitet, og politiet skal have bedre redskaber til rådighed i efterforskningen. Den skærpede indsats er i øvrigt i tråd med både OECD’s og Europarådets anbefalinger på korruptionsområdet.

Det er, som Anders Krab-Johansen understreger, nærmest umuligt at argumentere mod. Han gør alligevel et – ikke særligt – overbevisende forsøg i Børsens leder 7. juni.

Regeringens holdning er helt klar. Det skal ikke kunne betale sig at begå økonomisk kriminalitet. Økonomisk kriminalitet betyder store tab for de personer og virksomheder, som bliver ramt, og har alvorlige samfundsmæssige konsekvenser, og der har i de seneste år været en betydelig stigning i antallet af anmeldelser bl.a. som følge af den finansielle krise.

Argumenterne bag Krab-Johansens holdning er derimod ganske uklare. Han hævder, at lovgivningen bliver mere kompliceret, selvom der ikke sker ændringer af reglerne om, hvad der er strafbart. Det er politiets efterforskningsmuligheder, der styrkes og strafferammen, der hæves med regeringens lovforslag, som et bredt flertal i Folketinget bakkede op om.

Og når Krab-Johansen antyder, at der fremover vil ske en stigning i omfanget af økonomisk kriminalitet, fordi man ikke længere kan forstå den komplicerede lovgivning, virker det som et meget søgt argument. Jeg tør i hvert fald godt sætte min lid til, at både veluddannede advokater og helt almindelige borgere forstår konsekvenserne af en styrkelse af politiets efterforskningsmuligheder og en hævet strafferamme. Man kommer altså ikke pludselig til at lave insiderhandel, fordi strafferammen hæves.

Kursmanipulation, insiderhandel og bestikkelse er kriminalitet, som kan have store omkostninger til følge. Det glædelige faktum, at vi ikke har så mange sager om bestikkelse i Danmark, betyder ikke, at vi skal bagatellisere det. Tværtimod skal vores lovgivning afspejle, at vi tager området seriøst og er på forkant med udviklingen. Derfor har jeg svært ved at forstå, hvorfor Børsen tegner skræmmebilleder af en lovgivning, der netop giver politi og anklagemyndighed de værktøjer, de efterlyser, og som bringer strafferammen for en række typer af grov økonomisk kriminalitet på niveau med tilsvarende kriminalitet. De eneste, der kommer i klemme med den hævede strafferamme, er dem, der har svindlet og bedraget.