Man kan ikke bare bestille en straffesag

Opinionsindlæg af justitsminister Morten Bødskov. Bragt i Berlingske den 29. september 2013.

 

Det er en stærkt bekymrende udvikling, at flere end 60 herboende personer er draget til Syrien for at deltage i kamphandlingerne.

Derfor har jeg også gentagne gange sagt, at vi holder øje med dem, der rejser ud, og at vi holder øje med dem, når de kommer hjem igen. Politiets Efterretningstjeneste har iværksat en målrettet indsats på området, og tjenesten vurderer løbende, om personer, der vender tilbage fra Syrien, udgør en sikkerhedsmæssig trussel. Derudover orienterer efterretningstjenesten efter en konkret vurdering og inden for de retlige rammer, som gælder for tjenesten, blandt andet skattemyndighederne og de sociale myndigheder med henblik på at undersøge, hvor pengene til rejsen kommer fra, og om de pågældende ulovligt har modtaget sociale ydelser under rejsen.

Jeg har også sagt, at når man deltager i kamphandlinger i udlandet, risikerer man at blive strafforfulgt, når man vender tilbage. Straffeloven indeholder flere muligheder for at straffe personer, som har deltaget i eller tilskyndet til kamphandlinger i Syrien. Det kan for eksempel ske, hvis man har begået overgreb eller drab på civile, har bidraget til finansiering af terror eller har været i træning til terror. Jeg ved ikke, om det er, fordi Karsten Lauritzen ( V) er rundtosset, når han i Deadline onsdag aften siger, at han vil gøre det strafbart at deltage i terrortræning. Det er det allerede.

Men i Danmark kan man ikke bare bestille en straffesag. For vi bor heldigvis i et land, hvor der gælder nogle helt fundamentale retsprincipper.

Principper, der betyder, at en eventuel anholdelse og retsforfølgning beror på, om der i forbindelse med deltagelsen i den væbnede kamp i Syrien er begået strafbare handlinger, og ikke mindst om der for en dansk domstol kan føres tilstrækkeligt bevis for handlingerne.

Tilsvarende bør man ikke fra politisk side stille krav om at rejse prøvesager, som ellers foreslået af Karsten Lauritzen fra Venstre i de sidste par dage. Retssager begynder hos politiet og anklagemyndigheden.

Det er konsekvensen af at leve i et retssamfund. I Danmark rejser man kun tiltale mod nogen, hvis det retlige og bevismæssige grundlag er til stede, og man kan ikke dømme folk bare, fordi man tror eller har hørt, at nogen har begået noget strafbart. Man skal kunne bevise det. Jeg tror, at de fleste kan se for sig, at det rummer en række udfordringer at finde beviser midt i den syriske krigszone.

Jeg får imidlertid det indtryk, at mange har glemt disse fundamentale retsprincipper, når jeg læser debatten om efterretningstjenestens og politiets indsats for at retsforfølge Syrien-krigere.

Det er ikke ulovligt at købe en flybillet til Syrien, og man kan ikke bare trække en fældende domstolsafgørelse i en automat. Der er ingen tvivl om, at vi står over for en trussel. Myndighederne og regeringen tager derfor situationen meget alvorligt, men vi må håndtere truslen inden for rammerne af et retssamfund.