Indsatsen mod sexforbrydere

Debatindlæg af justitsminister Morten Bødskov. Bragt i bl.a. Dagbladet Holstebro den 11. juni 2013.

 

Indsatsen mod seksualforbrydere står højt på regeringens dagsorden. Ingen skal mod sin vilje føle sig tvunget til sex, og seksuelt misbrug af børn skal bekæmpes. Vi vil styrke indsatsen mod seksualforbrydere. Derfor har vi netop vedtaget nye regler, der blandt andet udvider voldtægtsparagraffen og forlænger forældelsesfristen i sager om seksuelt misbrug af børn. De nye regler giver også politiet bedre muligheder for at opklare sager mod prostitutionens bagmænd.

I dag dækker rufferi kun over prostitution ved at ”holde bordel”, men vi vil straffe bagmænd til andre former for prostitution lige så hårdt som bagmænd til ”bordeller”. Med de nye regler kan bagmænd til alle former for prostitution straffes for rufferi med op til 4 års fængsel. Det betyder, at politiet samtidig får bedre muligheder for at opklare sager ved hjælp af telefonaflytning.

I dag begynder forældelsesfristen på typisk 10 eller 15 år for seksuelt misbrug af børn at løbe, når offeret fylder 18 år. Det har vi med de nye regler ændret, så fristen først begynder at løbe, når offeret fylder 21 år. Det har vi, fordi mange børn ikke flytter hjemmefra, straks de fylder 18 år. Så længe offeret ikke er flyttet hjemmefra, kan det være meget svært for offeret at anmelde sine egne forældre til politiet.

I dag anses det ikke som voldtægt at skaffe sig sex med et offer, der er så træt eller fuld, at hun eller han ikke kan modsætte sig det seksuelle forhold. Det har vi ændret, så det anses som voldtægt at udnytte et hjælpeløst offer seksuelt.

De nye regler, der træder i kraft den 1. juli i år, er i tråd med Straffelovrådets anbefalinger og vil styrke indsatsen mod seksualforbrydere og prostitutionens bagmænd. Men bl.a. Venstre afviste at bakke op om ændringerne, da regeringens lovforslag blev vedtaget i starten af juni måned. Dermed svigter Venstre ofrene for seksualforbrydelser og prostituerede, som gerne vil ud af prostitution, men er presset af deres bagmænd. Kan Venstre virkelig være det bekendt?