Afviste asylansøgere skal sendes hjem

Debatindlæg af justitsminister Morten Bødskov. Bragt i lokale og regionale aviser fra den 23. december 2012 og frem.

 

Har man fået afslag på sin ansøgning om asyl i Danmark, skal man rejse tilbage til sit hjemland. Det er et helt grundlæggende vilkår for, at asylsystemet fungerer. Men for tiden ser vi en udfordring med afviste ansøgere, der ikke rejser hjem.

Nye tal fra Rigspolitiet viser, at der de seneste tre år er sket en tredobling af det antal personer, som opholder sig i Danmark trods afslag på asylansøgning. Derfor vil regeringen nu forstærke indsatsen for at få flere afviste ansøgere til at rejse hjem.

Helt konkret vil vi give en økonomisk gulerod på 20.000 kr. til voksne og 10.000 kr. til børn for frivilligt at rejse hjem. Fra tidligere erfaringer ved vi, at en sådan ordning motiverer nogle asylansøgeres frivillige udrejse.

Har man fået afslag på sin ansøgning om asyl i Danmark, skal man rejse tilbage til sit hjemland.

Der vil dog stadig være nogle afviste ansøgere, som modsætter sig samarbejde om hjemsendelse. Her arbejder regeringen for at fremme de tvangsmæssige hjemsendelser. Derfor har Justitsministeriet pr. 1. december 2012 udstationeret en udlændingeattaché i Kabul, som kan fremme processen med tvangsmæssig hjemsendelse til Afghanistan.

Udlændingeattachéen vil styrke samarbejdet med afghanske myndigheder både i forhold til identifikation og udsendelsen i praksis.  Udsendelsesprocesserne har ofte trukket i langdrag på grund af praktiske udfordringer forbundet med indrejsetilladelse og rejsedokumenter. Vi vil med udlændingeattacheen i Kabul og et styrket samarbejde med en række andre land fremme mulighederne for udsendelse af afviste asylansøgere. Tidligere erfaringer viser, at denne fremgangsmåde kan fremme processen med tvangsmæssig udsendelse.

Regeringen fører en robust og retfærdig udlændingepolitik.

Alle asylansøgere skal mødes med menneskelighed og behandles med respekt. Vi forventer med de nye tiltag, at flere afviste asylansøgere vælger at samarbejde om frivillig hjemsendelse. På den måde kan vi bedre sikre, at ressourcerne bruges på at integrere dem, der reelt har behov for beskyttelse.