Aftale styrker kontrol med PET

Debatindlæg af justitsminister Morten Bødskov. Bragt i en række regionale og lokale medier fra 25. januar 2013.

 

Der er ingen tvivl om, at Danmark står over for en alvorlig terrortrussel. Vi har heldigvis et robust og effektivt beredskab mod terror. Det skyldes, at vores efterretningstjenester dygtigt har tilpasset sig det nye trusselsbillede. Men det skyldes også, at vi i Folketinget igennem de senere år har styrket efterretningstjenesterne.

En styrkelse af efterretningstjenesterne skal imidlertid gå hånd i hånd med klare og tidssvarende regler for efterretningstjenesternes virksomhed og en betryggende kontrol. Det er med til at sikre, at befolkningen fortsat har tillid til efterretningstjenesterne. Regeringen, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti er netop blevet enige om en lov , der skal regulere PETs opgaver og behandling af personoplysninger.

Der har ikke tidligere været en særlig lovgivning om PETs virksomhed.

Den nye lov om PET har den rigtige balance mellem sikkerhed og retssikkerhed. På den ene side sikrer vi, at vi har en effektiv efterretningstjeneste, som kan værne om nationens sikkerhed. På den anden side styrker vi retssikkerheden og kontrollen med PET på en række områder. Vi opretter først og fremmest et stærkt og uafhængigt tilsyn, som får til opgave at føre tilsyn med PETs behandling af personoplysninger.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne vil få sit eget sekretariat, føre tilsyn med PETs behandling af personoplysninger og få adgang til enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed.

Samtidig er aftaleparterne enige om at give Folketingets Kontroludvalg større indsigt i PETs arbejde. Regeringen skal blandt andet hvert år give Kontroludvalget en underretning om PETs brug af civile som agenter.

Hvis Kontroludvalget ønsker det, vil regeringen også fremover være forpligtet til at give Kontroludvalget oplysninger om efterretningstjenesternes virksomhed. Det kan for eksempel være statistiske oplysninger om visse tvangsindgreb eller om antallet af personer, der er genstand for undersøgelse hos PET .

De seneste år er vi blevet konfronteret med flere konkrete terrorsager, som tydeligt viser, at der i Danmark og omverdenen findes mennesker med viljen at gennemføre terrorangreb. Den nye, brede aftale skærper kontrollen med PET , men sikrer samtidig, at vi også fremover kan have et stærkt beredskab mod disse uhyggelige hændelser.