Vi skærper sikkerheden i fængslerne

Debatindlæg af justitsminister Morten Bødskov. Bragt i en række lokale og regionale aviser den 26.-28. november 2012.

 

Regeringen arbejder for færre gengangere i landets fængsler og dermed for færre ofre.

Det er centralt i den nye aftale om kriminalforsorgen , som vi har indgået sammen med Enhedslisten, De Konservative og Liberal Alliance.
Vi vil styrke sikkerheden i landets fængsler. Politiet har de seneste år lagt et massivt pres på rocker-og bandemiljøet med stor succes. Lige nu sidder der over 300 rocker-og bandemedlemmer i landets fængsler og arresthuse. Disse indsatte udgør en særlig udfordring for sikkerheden.

Det er fuldstændig uacceptabelt, hvis de kriminelle aktiviteter fortsætter bag tremmerne. Både for retssikkerheden, men også fordi det hindrer de kriminelles vej ud af kriminalitet .

Aftalen indebærer derfor en række initiativer for at styrke sikkerheden. Der indrettes en afdeling med 48 pladser til negativt stærke indsatte i Statsfængslet Østjylland, og bandemedlemmer vil i endnu højere grad blive adskilt fra de øvrige indsatte. Samtidig udvides antallet af narkohunde og scannere til at afsløre forsøg på indsmugling.

Overbelægning kan også skabe usikkerhed. Aftaleparterne var derfor enige om bl. a. at oprette 200 nye fængselspladser. Indsatsen over for udvisningsdømte udlændinge forstærkes også. En ny Task Force Hjemsendelse skal sørge for, at udviste kriminelle udlændinge hurtigere og mere effektivt sendes til strafafsoning i deres hjemlande, og der oprettes særlige udrejseafdelinger.

Med den nye aftale er vejen banet for et endnu tryggere Danmark.