Stærkere indsats i de udsatte boligområder

Indlæg af justitsminister Morten Bødskov. Bragt af flere lokale og regionale medier.

 

De udsatte boligområder får stor medieopmærksomhed for tiden.

Det er fuldt berettiget, for vi står over for store og vanskelige udfordringer.

Siden vi trådte til, har det været en topprioritet for os at styrke indsatsen i de udsatte boligområder. Det vil vi gøre ved at sætte ind med en bredspektret indsats med fokus på både beskæftigelse, bolig, uddannelse og integration. Og så vil vi styrke politiets indsats i de udsatte boligområder.

Det er sikret med den seneste finanslovsaftale for politiet. Indsatsen skal målrettes kriminalitetsbilledet og den helt aktuelle situation i de enkelte områder gennem udarbejdelsen af lokale, skræddersyede operationsplaner.

Indsatsen vil bygge på synlig tilstedeværelse i gadebilledet. Alle erfaringer viser, hvor vigtigt det er, at de enkelte betjente har et fortroligt forhold til beboerne og et indgående kendskab til dem, der skaber uro.

De særligt udsatte boligområder udgør en del af rekrutteringsgrundlaget for bande-og rockergrupperingerne.

For nylig åbnede den nye Task Force Vest i Horsens. Den er også en del af politiforliget og skal - på samme måde som den succesrige Task Force Øst - gå benhårdt efter kriminalitet i rocker-og bandemiljøet.

De særligt udsatte boligområder udgør en del af rekrutteringsgrundlaget for bande-og rockergrupperingerne.

For at sikre at de gode intentioner også bliver ført ud i livet, er det vigtigt at definere nogle klare og målbare succeskriterier.

Som borgere i Danmark skal vi kunne færdes trygt på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet. Det gælder uanset hvor, vi befinder os.

Hver enkelt politimand yder hver eneste dag en kæmpe indsats for at sikre det. De mange nye initiativer og de klare målsætninger skal understøtte og styrke det arbejde endnu mere.

Vi har sat os for, at kriminaliteten i flertallet af de udsatte boligområder skal ned på landsgennemsnittet. Vi vil også have antallet af sigtelser i vejret i forhold til anmeldelsestallet. Og så vil vi have rejst tiltale hurtigere, end det sker i dag.

Vores mål er ambitiøse, og vi vil meget gerne holdes op på dem. Jeg lover til gengæld at holde politiet op på målene.