Ofret skal i centrum

Indlæg af justitsminister Morten Bødskov. Bragt i flere regionale og lokale medier 2.-7. juli 2012.

 

At blive udsat for et voldsoverfald eller en anden alvorlig forbrydelse er en voldsom oplevelse, der på et splitsekund kan vende op og ned på det liv og den hverdag, man kendte. Ofrene for forbrydelser har derfor ofte brug for særlig støtte og hjælp til at komme videre i deres tilværelse.

Heldigvis er vi i det danske samfund gode til at tage os af hinanden - især i de situationer, hvor vi er skrøbelige.

Den tradition skal vi værne om, og i regeringen er vi særligt stolte over sammen at kunne fremlægge en offerpakke, som kan være med til at støtte dem, der som ofre for kriminalitet er havnet i en svær situation.

Igennem de sidste ti år har al snak om beskyttelse af ofre langt hen ad vejen handlet om strengere straffe. Men retspolitik handler også om, hvordan vi bedst muligt støtter ofrene for forbrydelser og hjælper dem videre i livet.
Regeringen og Enhedslisten har derfor aftalt en offerpakke, som sikrer, at offeret kommer tilbage i centrum.

Heldigvis er vi i det danske samfund gode til at tage os af hinanden - især i de situationer, hvor vi er skrøbelige.

Pakken indeholder tre vigtige initiativer:

Etablering af en offerfond. Med en offerfond vil vi støtte en række offerrelaterede initiativer, som kan hjælpe ofre for kriminalitet bedre på vej i tilværelsen. Offerfonden skal finansieres ved, at gerningsmænd til grovere lovovertrædelser fremover skal betale 500 kroner til fonden.

Offerets version af sagen i centrum. I dag får gerningsmanden i en retssag normalt lov til at komme med sin version af sagen, før offeret selv får mulighed for at komme til orde. Vi vil bede Strafferetsplejeudvalget komme med et forslag til en model, som bygger på, at offeret i fremtiden får mulighed for at afgive forklaring før den tiltalte under rettens behandling af en straffesag. Det vil bringe offerets version i centrum.

Øget informationspligt i forhold til ofre. Alle kan nok sætte sig ind i, at det er stærkt ubehageligt pludseligt at se sin gerningsmand tone frem på tv-skærmen. Derfor skal ofrene (hvis de ønsker det) på forhånd orienteres, hvis deres gerningsmand under sin afsoning optræder som central person i et tvprogram.

Med offerpakkens tre initiativer er det regeringens opfattelse, at hjælpen til ofre for forbrydelser får et væsentligt løft. Det betyder dog ikke, at vi med lanceringen af offerpakken bare læner os tilbage.

Tværtimod kan vi garantere, at vi fortsat vil arbejde videre med flere nye tiltag, som sætter offeret i centrum.