Økonomisk kriminelle har fået det sværere

Indlæg af justitsminister Morten Bødskov. Bragt af flere lokale og regionale medier den 29. og 30. marts 2012.

 

Det er blevet sværere at slippe af sted med at begå økonomisk kriminalitet. Nye tal fra Rigsadvokaten viser, at antallet af sigtelser om økonomisk kriminalitet er næsten fordoblet i perioden fra 2009 til 2011. Samtidig kan vi konstatere en markant stigning i antallet af sager, der er afsluttet med dom i perioden 2009 til 2011. Det svarer til en stigning på over 3.600 domme.

Jeg er meget tilfreds med, at indsatsen mod økonomisk kriminalitet ser ud til at bære frugt. Det er virkelig nogle imponerende resultater, der er leveret. Det sender et klart signal om, hvad enten du er dankortsvindler eller laver fiflerier med Ferrarier, så bør du tænke dig en ekstra gang om, inden du begår din kriminalitet.

Den positive udvikling er et resultat af en målrettet indsats mod økonomisk kriminalitet, hvor det har været et særligt prioriteret indsatsområde for politi og anklagemyndighed. Dette fokus er for eksempel afspejlet i rigsadvokatens og politidirektørernes resultatkontrakter. Der er også etableret et særligt nationalt forum om samarbejdet i skattestraffesager med deltagelse af anklagemyndigheden, Rigspolitiet og SKAT. Og politikredsene udarbejder målrettede planer for kompetenceudvikling og kan om nødvendigt rekruttere personale til behandling af større sager om økonomisk kriminalitet.

Jeg er meget tilfreds med, at indsatsen mod økonomisk kriminalitet ser ud til at bære frugt

Selvom resultaterne er flotte, skal vi fortsat have fokus på at blive endnu bedre. Vi skal fastholde indsatsen og forbedre den, hvor det er nødvendigt. Senest har vi med finansloven for 2012 tildelt området syv millioner ekstra om året til en særlig task force, ligesom regeringen i den kommende tid vil overveje, hvilke yderligere initiativer der er behov for på området.

Derfor er min klare opfordring også til de personer, der overvejer at begå økonomisk kriminalitet. Drop det. Det er helt uansvarlig opførsel over for alle almindelige, hårdtarbejdende danskere. Og risikoen for en retssag er øget markant i de senere år.