Mere åbenhed i den offentlige forvaltning

Debatindlæg af justitsminister Morten Bødskov. Bragt i blandt andet Viborg Stifts Folkeblad den 24. oktober 2012.

 

Regeringen har for nyligt indgået en bred politisk aftale med Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov.

Offentlighedsloven er den lov, der skal sikre, at den enkelte borger og medierne får adgang til at følge med i – og ikke mindst føre kontrol med – at alt går rigtigt for sig i den offentlige forvaltning. 

Der er grund til at glæde sig over, at et bredt Folketing står bag en ny offentlighedslov. En offentlighedslov, som skal sikre, at åbenhed og gennemsigtighed også i fremtiden er en hjørnesten i det danske samfund.

Åbenhed i den offentlige forvaltning er – set fra min stol – afgørende for et samfund som det danske. Den er med til at underbygge og øge tilliden til arbejdet i de offentlige instanser, altså ministerier, kommuner etc.

Den gældende offentlighedslov stammer helt tilbage fra 1985. Siden da er der sket meget inden for informationsteknologien, ligesom samarbejdsstrukturen i centraladministrationen har ændret sig væsentligt. Der er derfor nu behov for at modernisere loven, så den bliver mere tidssvarende.

Den politiske aftale om en ny offentlighedslov er baseret på en betænkning fra Offentlighedskommissionen, hvor både presse, universiteter og det offentlige var repræsenteret, og er udtryk for en grundig og overordentligt velovervejet modernisering af loven.

Med den nye offentlighedslov udbygges den gældende lovs princip om åbenhed og demokratisk kontrol, og jeg synes, at der er fundet en god balance mellem på den ene side princippet om åbenhed og på den anden side de hensyn, der kan føre til, at der ikke gives aktindsigt. Således er der blandt andet taget hensyn til, at der i visse situationer undervejs i den politiske proces også skal sikres plads til fortrolighed.

Jeg vil gerne kvittere for, at Venstre og Konservative har haft en konstruktiv tilgang til de forhandlinger, der nu har ført til aftalen om en ny offentlighedslov. Der er grund til at glæde sig over, at et bredt Folketing står bag en ny offentlighedslov. En offentlighedslov, som skal sikre, at åbenhed og gennemsigtighed også i fremtiden er en hjørnesten i det danske samfund.