EU styrker indsats mod terrorisme

Debatindlæg af justitsminister Morten Bødskov. Bragt i flere regionale og lokale medier.

 

Terrorisme udgør desværre fortsat en alvorlig trussel mod sikkerheden i Europa. Vi skal ikke frygte terrorangreb i det daglige, men vi skal på den anden side være bevidste om, at der er en risiko.

Kampen mod terrorisme er naturligvis i høj grad en tværnational opgave. Derfor har vi under det danske EU-formandskab arbejdet for at styrke indsatsen mod terror. Der er tale om en helhedsorienteret indsats med fokus på effektiv efterforskning, begrænsning af terroristernes virkemidler samt styrket fokus på forebyggelse, af-radikalisering og soloterrorisme som vi har set frygtelige eksempler på i Norge og Frankrig.

Vi har på det seneste rådsmøde skabt enighed om en model til udveksling af passageroplysninger på tværs af landene med det såkaldte PNR-system (Passenger Name Records). Formålet er at kunne forebygge og efterforske terrorisme og alvorlige forbrydelser såsom menneske- og narkosmugling mere effektivt. Med samarbejdet indføres ensartede regler for databeskyttelse i hele EU. Men Danmark er ikke omfattet af de nye regler på grund af retsforbeholdet. Det er jeg ærgerlig over, fordi vi dermed risikerer at spille os et vigtigt redskab af hænde, når vi skal opklare alvorlige forbrydelser.

Med retsforbeholdet kan vi ikke være fuldt ud med i bekæmpelsen af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, og det synes jeg er et stort tab.

Den styrkede indsats handler også om at begrænse terroristernes virkemidler. I Danmark har vi allerede en restriktiv lovgivning vedrørende kemikalier, der kan anvendes til at fremstille sprængstoffer. Det hjælper dog ikke meget med en restriktiv lovgivning, hvis man uden videre kan tage til et andet EU-land og købe et kemikalie for efterfølgende at indføre det i Danmark. Derfor har jeg lagt stor vægt på at sætte nyt skub i forhandlingerne om et forslag om styrket kontrol med disse stoffer.

Hvis vi effektivt vil bekæmpe terrorisme, må vi også gøre mere for at forebygge radikalisering. I EU har vi derfor besluttet, at landene skal blive langt bedre til at dele erfaringer i arbejdet med af-radikalisering og forebyggelse af terrorisme. Vi skal bl.a. udvikle særlige redskaber til at gå i dialog med personer i radikale miljøer.

Jeg synes, at de nye tiltag meget klart viser, hvorfor det er vigtigt, at Danmark deltager fuldt ud i samarbejdet på europæisk plan på det retlige område. Med retsforbeholdet kan vi ikke være fuldt ud med i bekæmpelsen af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, og det synes jeg er et stort tab.