Effektiv udrejse - stærk integration

Debatindlæg af justitsminister Morten Bødskov. Bragt i lokal- og regional presse den 24. september 2012.

 

Udlændingepolitikken er kommet tilbage på midten af dansk politik.

Derfor har regeringen indgået en bred asylaftale med Enhedslisten og Liberal Alliance. Med aftalen styrker vi forudsætningerne for en vellykket integration af dem, der får opholdstilladelse.

Samtidig sætter vi fokus på, at de asylansøgere, der får afslag, rejser frivilligt hjem igen. Og lad mig sige det klokkeklart: Kriterierne for at få asyl står fast. Har man et beskyttelsesbehov, kan man få asyl - har man det ikke, skal man vende hjem igen. Det ændrer dog ikke på, at asylansøgere skal behandles ordentligt, mens de er i landet.

Udlændingepolitikken er kommet tilbage på midten af dansk politik.

Gavner ingen

Lange ophold i et asylcenter gavner ikke nogen. Derfor får asylansøgere, der medvirker til sagens behandling - og egen hjemrejse ved afslag - nu adgang til at arbejde og bo uden for asylcentret efter seks måneder. Det styrker ikke alene integrationen for dem, der er berettiget til asyl. Det skaber også et bedre grundlag for frivillig hjemrejse for de asylansøgere, der får afvist deres ansøgning.

Samtidig sætter vi et ambitiøst mål for sagsbehandlingstiden. Vi forventer at kunne halvere sagsbehandlingstiden i løbet af 2013. På den måde mindsker vi perioden med usikkerhed, og det gør det muligt for afviste asylansøgere at rejse hjem igen hurtigst muligt.

Desuden sætter vi nu målrettet ind over for forsøg på misbrug af systemet.
Målet er et effektivt og velfungerende asylsystem, hvor vi nedbringer antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition, som er fordoblet siden 2009. Vi tager altså fat på løsningen af de grundlæggende problemer i vores asylsystem, som er skabt over de seneste år.

Kort sagt: Vi hjælper dem, der er berettiget til asyl, med at blive integreret i Danmark. Og vi sikrer en mere effektiv udsendelse af dem, der ikke har et beskyttelsesbehov. Det er udtryk for en balanceret udlændingepolitik.