Dansk terrorforebyggelse inspirerer udlandet

Debatindlæg af justitsminister Morten Bødskov. Bragt i flere lokale og regionale medier 27. juli - 2. august 2012.

Terrorangrebet mod World Trade Center skete for over ti år siden. Det virker som lang tid siden, men terrorisme udgør desværre stadigvæk en alvorlig trussel mod sikkerheden i både USA og Europa. I løbet af det seneste år har vi blandt andet haft alvorlige sager i Danmark og været vidner til frygtelige gerninger begået af soloterrorister i Norge og Frankrig.

Derfor har vi oprustet indsatsen mod terrorisme under det danske EU-formandskab.

Det betyder, at efterforskningen bliver effektiviseret. Det betyder mere fokus på at begrænse terroristernes adgang til virkemidler. Og sidst, men ikke mindst, betyder det en højere prioritering af forebyggelse.

Forebyggelse er et centralt element i bekæmpelsen af terrorisme. Og faktisk har vi i Danmark udviklet en særdeles effektiv metode til forebyggelse og afradikalisering, som PET på et ministermøde mellem EU og USA 21. juni præsenterede for den amerikanske justitsminister og ministeren for national sikkerhed.

Derfor har vi oprustet indsatsen mod terrorisme under det danske EU-formandskab.

Kommunernes SSP-samarbejde ( skole, socialforvaltning og politi) spiller en vigtig rolle i forebyggelsesindsatsen. Børn og unge kan være mere påvirkelige end voksne, fordi de bakser med at skabe deres egen identitet. SSP'erne har en stor ekspertise i at genkende bekymrende adfærd på et tidligt tidspunkt, længe før der begås egentlige lovovertrædelser. Her indgår de i dialog med de unge i øjenhøjde, og det kan både forebygge kriminalitet og stoppe tilbagefald.

Derfor har SSP'erne i de senere år med succes taget del i den forebyggende indsats. Metoden bygger også på målrettet dialog mellem myndigheder og personer, der færdes i ekstremistiske miljøer. Det kan være såvel i lokalsamfund som i fængsler.

Dialogen er helt afgørende for at skabe en forståelse for, at der er alternativer til voldelig ekstremisme, og at myndighederne kan støtte op i processen med at komme ud af en radikaliseret løbebane.

Forebyggelse er betinget af tillid - og det er nogle gange lettere at etablere, når man ikke repræsenterer en myndighed. Derfor samarbejder PET også med andre kræfter i lokalmiljøerne.

Et sikkert Danmark er ikke alene myndighedernes ansvar. Det er et fælles anliggende.