Dansk politi er garant for tryghed

Indlæg af justitsminister Morten Bødskov. Bragt i Berlingske fredag den 3. februar 2012.

 

Det er blevet sværere at være kriminel i Danmark. I sidste uge viste Rigspolitiets tal for 2011 for andet år i træk, at færre danskere anmelder kriminalitet, mens politiet samtidig foretager flere sigtelser, og domstolene afsiger flere fældende afgørelser. En undersøgelse fra Københavns Universitet og Justitsministeriet i slutningen af 2011 viste da også, at danskernes bekymring for kriminalitet var historisk lav, og at andelen, der udsættes for vold, tyveri og hærværk, i dag ligger på et lavt niveau set i et historisk perspektiv.

Altså: Godt nyt for borgernes tryghed og dårligt nyt for de kriminelle.

Men der er selvfølgelig fortsat vigtige udfordringer for dansk politi.

Først og fremmest den organiserede og grænseoverskridende kriminalitet. Det gælder blandt andet organiseret indbrudskriminalitet. For selv om politiet også på dette område fanger flere og flere indbrudstyve, så er indbrud stadig et væsentligt indsatsområde.

Før jul indgik regeringen en bred aftale om politiets økonomi i de kommende år. Aftalen betyder, at politiet nu opretter tværgående indbrudsenheder. Samtidig opretter politiet en ny bande taskforce i Vestdanmark som et supplement til taskforcen i Karlslunde, der har bidraget til, at en femtedel af landets rocker- og bandemedlemmer i dag sidder i fængsel.

Dansk politi vil således også i fremtiden blive gjort meget for at gøre livet surt for de kriminelle.

Desværre må vi som udgangspunkt se passivt til, når den fælles europæiske indsats mod kriminalitet styrkes.

Under det danske EU-formandskab arbejder jeg på at fremme og gennemføre kriminalitetsbekæmpende tiltag til gavn for EU’s borgere. Desværre får danskerne som udgangspunkt ikke gavn af dette arbejde.

Dansk politi vil også i fremtiden blive gjort meget for at gøre livet surt for de kriminelle.

Vi kan for eksempel ikke få gavn af et nyt system til udveksling af oplysninger om flypassagerer. Oplysninger om rejseruter og rejsemønstre spiller ellers en væsentlig rolle i forbindelse med efterforskning af narkotikakriminalitet, menneskesmugling og terrorisme.

Retsforbeholdet er derfor reelt en håndsrækning til de kriminelle. Det er selvfølgelig ærgerligt at måtte konstatere som justitsminister.

Jeg håber derfor, at vi kan få opbakning til at erstatte forbeholdet med en såkaldt tilvalgsordning, hvor vi i det enkelte tilfælde kan beslutte, om vi vil være med i EU-lovgivningen inden for dette område. De kriminelle lader sig ikke stoppe af landegrænser.

En effektiv indsats mod de kriminelle forudsætter derfor også et stærkt samarbejde på tværs af grænserne.