Asylaftale giver bedre vilkår for børnefamilier

Indlæg af justitsminister Morten Bødskov. Bragt i blandt andet Fredericia Dagblad den 18. oktober  2012.
 

Langvarige ophold i et asylcenter uden adgang til beskæftigelse giver mange asylansøgere en oplevelse af manglende indhold i tilværelsen. Børnefamilierne er særligt udsatte, fordi lange ophold i et asylcenter øger risikoen for psykiske lidelser hos børn.

Regeringen ønsker at behandle asylansøgere ordentligt, mens de er her – det gælder ikke mindst børnefamilierne.

Et af de centrale elementer i den nye asylaftale, som regeringen har indgået med Enhedslisten og Liberal Alliance, er derfor, at asylansøgere, der samarbejder med myndighederne, får mulighed for at flytte ud af centrene og arbejde efter at have opholdt sig i Danmark i et halvt år. Særligt af hensyn til børnefamilier ændrer vi samtidig den nuværende ordning, hvor tilbud om en selvstændig bolig gives til familier halvandet år efter endeligt afslag på asyl til et år efter endeligt afslag – uanset om de samarbejder.

Regeringen ønsker at behandle asylansøgere ordentligt, mens de er her – det gælder ikke mindst børnefamilierne.

Vi forbedrer også vilkårene for familierne på en række andre punkter. Aktiviteterne for børn og unge vil blive styrket, så der bliver bedre muligheder for pasnings- og klubtilbud. De unge får også bedre mulighed for at uddanne sig, mens de er i Danmark. De får adgang til at deltage i lønnet praktik, hvis de er optaget på en ungdomsuddannelse.

Samtidig er der forbedringer på vej for de mindreårige asylansøgere, der er kommet til Danmark uden deres forældre. De vil få mulighed for at bo og arbejde uden for asylcentrene, hvis de er modne nok til at klare sig i hverdagen. Der bliver også mulighed for at lave bofællesskaber, hvis der er behov for det.

Endelig opretter vi en særlig taskforce, der skal håndtere sager vedrørende børn i indkvarteringssystemet. Formålet er at sikre, at der er fokus på sager om indkvartering af børn og samtidigt styrke opsamling af viden og kompetencer på området.

Og lad mig så afslutningsvis slå en ting fast. Det betyder ikke, at det bliver nemmere at få asyl i Danmark. Reglerne for asyl står fast, og hvis man får afslag, skal man tage hjem. Men regeringen ønsker at behandle asylansøgere ordentligt, mens de er her – det gælder ikke mindst børnefamilierne.