Hjort og Thulesen Dahl løb fra regningen

Indlæg af justitsminister Morten Bødskov. Bragt i Jyllands-Posten den 13. november 2011.

 

Den tidligere regering har grundlæggende fejllæst krisen. Der blev gjort alt for lidt for at afbøde de menneskelige omkostninger, og med store offentlige besparelser var den tidligere regering med til at forstærke krisen. Regeringen foreslår derfor en kickstart af dansk økonomi for at få Danmark ud af en meget svært økonomisk situation.

Claus Hjort og Venstre siger nej til regeringens kickstart af dansk økonomi, selvom han som finansminister fremlagde en vækstpakke lige inden valget. Vi er mange, der står måbende tilbage. For hvad er det lige, der markant har ændret sig, siden den tidligere regering fremlagde deres forslag om en vækstpakke? Nå, ja behovet for at sparke til økonomien og sætte gang i væksten er blevet endnu større. Det seneste vækstskøn fra Finansministeriet er nu lavere end i august, ledigheden forventes at stige yderligere og underskuddet på de offentlige finanser vokser med ekstra ca. 10 mia. kr.

Behovet for en kickstart af økonomien for at skabe fornyet vækst, fremgang og optimisme er altså blevet forstærket, siden den gamle regering foreslog en vækstpakke. Der er behov for at genskabe tilliden hos forbrugerne, så det private forbrug igen kan vokse og være med til at skabe nye arbejdspladser. Det gør vi mest målrettet ved at fremrykke offentlige investeringer, så vi skaber øget beskæftigelse og dermed øgede forbrugsmuligheder for flere. Hvis Venstre mener det alvorligt, når de taler om behovet for øget vækst i samfundet, burde de med åbne arme medvirke i et bredt samarbejde om at gennemføre en kickstart. Men vi hører nu klart, at det vil Venstre og ej heller Dansk Folkeparti være med til.

Hvis befolkningen har svært ved at finde hoved og hale i Venstres og Dansk Folkepartis politik, kan jeg godt forstå det. Sandheden er jo, at Venstre og Dansk Folkeparti er i gang med et hidtil uset træk til højre i den økonomiske politik. I årevis har Claus Hjort og Thulesen Dahl kørt tæt parløb om at dele gaver ud i de gode tider. De to herrer har soldet opsvinget op, og nu hvor landet står med betydelige økonomiske udfordringer, løber de fra regningen.