Fuldmægtig i Kriminalforsorgen

Fuldmægtig i kriminalforsorgen

 

Om kriminalforsorgen

 

Kriminalforsorgen forvalter en central opgave i straffesagskæden: At fuldbyrde de straffe, som domstolene har fastsat. Kriminalforsorgen har således ansvaret for blandt andet landets fængsler og arresthuse samt ansvaret for at føre tilsyn med prøveløsladte og betinget dømte. Endvidere har kriminalforsorgen ansvaret for at drive udrejsecentre for afviste asylansøgere.

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen samt de tilhørende kriminalforsorgsområder og institutioner beskæftiger ca. 80 jurister.

 

Du kan læse mere om kriminalforsorgen på kriminalforsorgens hjemmeside.

 

Arbejdsopgaverne som fuldmægtig

 

Som fuldmægtig i kriminalforsorgen vil du få mulighed for at beskæftige dig med et bredt udsnit af juridiske opgaver. Det juridiske arbejdsfelt spreder sig således over alt lige fra straffuldbyrdelsesret, traditionel regeludarbejdelse, klientsager, styring af kapacitet og til personalesager og direktionsbetjening.

 

Som juridisk fuldmægtig i kriminalforsorgen kan du enten være beskæftiget i direktoratet, i et af kriminalforsorgens fire områdekontorer beliggende i Hobro, Kolding, Ringsted og København, eller ved et fængsel som  juridisk fuldmægtig.

 

Hvad lægger vi vægt på ved ansættelse af fuldmægtige?

 

Kriminalforsorgens vision er at være en effektiv og attraktiv arbejdsplads, der er kendt for en professionel håndtering af arbejdet og for åbenhed over for forandring.

 

Ved ansættelse af fuldmægtige til kriminalforsorgen lægger vi derfor vægt på at ansøgeren:

• har en stor interesse for kriminalforsorgens fagområde

• har højt fagligt niveau

• er pligtopfyldende og føler et ansvar for sit arbejde

• besidder gode evner til arbejde på tværs af faggrænser

• evner mobilitet og forandringer

• fungerer godt socialt og kan støtte op om det gode arbejdsmiljø

 

Et typisk karriereforløb i kriminalforsorgen

 

Når du bliver ansat i kriminalforsorgen, vil du typisk starte i direktoratets- eller områdekontorets klientsagsbehandlingsenhed, hvor du vil arbejde med konkret sagsbehandling af sager om f.eks. prøveløsladelse, udgang, udsættelse af strafudståelse og benådning. På den måde får du en bred og værdifuld indsigt i kriminalforsorgens arbejdsområde.

Det tilstræbes, at du efter 2-3 år søger nye udfordringer ved at rokere til andre områder i kriminalforsorgen, f.eks. som juridisk fuldmægtig ved et fængsel eller i et andet kontor.

Du vil også have mulighed for at blive udstationeret andre steder i Justitsministeriet, f.eks. som anklagerfuldmægtig.

På længere sigt vil du kunne fungere i kriminalforsorgen som specialist eller i en af kriminalforsorgens mange lederstillinger i direktoratet eller ved fængslerne.

 

Uddannelse

Som fuldmægtig i kriminalforsorgen deltager du i kriminalforsorgens introuddannelse. Uddannelsen omfatter intro i relevante emner om kriminalforsorgen. Der er herudover mulighed for at søge om deltagelse i eksterne efteruddannelseskurser.

 

Kontaktpersoner Kriminalforsorgen

Hvis du vil vide mere om dagligdagen som fuldmægtig i kriminalforsorgen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Søren Hindsgaul Stuckert på tlf. 7255 4213 eller per e-mail på [email protected].