Fuldmægtig i Kriminalforsorgen

Om Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgens rolle er at fuldbyrde de straffe, som domstolene har fastsat. Det gælder både frihedsstraffe og andre straffe som f.eks. betingede domme og domme til samfundstjeneste.

Det er desuden Kriminalforsorgens opgave at administrere varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udarbejde personundersøgelser af sigtede samt at føre tilsyn med psykisk syge kriminelle.

Direktoratet for Kriminalforsorgen og de tilhørende institutioner beskæftiger ca. 80 jurister.

Du kan læse mere om på Kriminalforsorgens hjemmeside.

 

Arbejdsopgaverne som fuldmægtig

Som fuldmægtig i Kriminalforsorgen vil du få mulighed for at beskæftige dig med et bredt udsnit af juridiske opgaver. Det juridiske arbejdsfelt spreder sig således over alt lige fra straffuldbyrdelsesret, traditionel regeludarbejdelse, klientsager, styring af kapacitet og til personalesager og direktionsbetjening.

Som juridisk fuldmægtig i Kriminalforsorgen kan du enten være beskæftiget i direktoratet eller ved et fængsel som fængselsfuldmægtig.

 

Hvad lægger vi vægt på ved ansættelse af fuldmægtige?

Kriminalforsorgens vision er at være en effektiv og attraktiv arbejdsplads, der er kendt for en professionel håndtering af arbejdet og for åbenhed over for forandring.

Ved ansættelse af fuldmægtige til Kriminalforsorgen lægger vi derfor vægt på at ansøgeren:

  • har en stor interesse for Kriminalforsorgens fagområde
  • har højt fagligt niveau
  • er pligtopfyldende og føler et ansvar for sit arbejde
  • besidder gode evner til arbejde på tværs af faggrænser
  • evner mobilitet og forandringer
  • fungerer godt socialt og kan støtte op om det gode arbejdsmiljø

 

Et typisk karriereforløb i Kriminalforsorgen

Når du som nyuddannet bliver ansat i Kriminalforsorgen, vil du typisk starte i direktoratets Klientkontor, hvor du vil arbejde med konkret sagsbehandling af sager om f.eks. prøveløsladelse, udgang, udsættelse af strafudståelse og benådning. På den måde får du en bred og værdigfuld indsigt i kriminalforsorgens arbejdsområde.

Efter 1½ års ansættelse tilstræbes det, at du får nye udfordringer ved at rokere internt i kontoret til nyt fagområde.

Efter ca. tre års ansættelse kan du søge ud som fængselsfuldmægtig i et par år, eller du kan rykke videre til et nyt kontor i direktoratet. Du vil også have mulighed for at blive udstationeret andre steder i Justitsministeriet, f.eks. som anklagerfuldmægtig.

På længere sigt vil du kunne fungere i Kriminalforsorgen som specialist eller i en af Kriminalforsorgens mange lederstillinger i direktoratet eller ved fængslerne.

 

Teoretisk videreuddannelse

Som fuldmægtig i Kriminalforsorgen deltager du i Kriminalforsorgens AC-uddannelse. Uddannelsen omfatter kurser med undervisning i relevante emner. Der er herudover mulighed for at søge om deltagelse i eksterne efteruddannelseskurser.

 

Kontaktpersoner Kriminalforsorgen

Hvis du vil vide mere om ansættelse i Kriminalforsorgen er du velkommen til at kontakte HR-chef Marianne Fæster Nielsen, Kriminalforsorgen, på tlf. 7255 4201 eller per email på [email protected]

Hvis du vil vide mere om dagligdagen som fuldmægtig i Kriminalforsorgen, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Søren Hindsgaul Stuckert på tlf. 7255 4213 eller per email på [email protected].