Fuldmægtig i Civilstyrelsen

Om Civilstyrelsen

Civilstyrelsen varetager en række meget forskelligartede sagsområder. Sagsområderne er fordelt på følgende seks kontorer:

 • Fri proces
 • Fonde
 • Retsinformation 
 • Erstatningsnævnets sekretariat
 • Retslægerådets sekretariat
 • Sekretariatet for Rådet for Offerfonden og Indsamlingsnævnet

Der er i alt ca. 100 medarbejdere i Civilstyrelsen, heraf ca. 75 jurister. 

Du kan læse mere om Civilstyrelsens organisation på www.civilstyrelsen.dk.

 

Arbejdsopgaver som fuldmægtig

Som fuldmægtig i Civilstyrelsen får du et udfordrende arbejde med et stort selvstændigt ansvar. Du vil få mulighed for at beskæftige dig med et bredt udsnit af juridiske opgaver, herunder navnlig konkret sagsbehandling. I Retsinformation vil du navnlig komme til at beskæftige dig med sager af mere lovteknisk karakter.

Hvad lægger vi vægt på ved ansættelse af fuldmægtige?

Ved ansættelse af fuldmægtige til Civilstyrelsen lægges der bl.a. vægt på, at ansøgeren:

 • har et højt fagligt niveau
 • er pligtopfyldende og vil tage ansvar for sit arbejde
 • er selvstændig og robust
 • er fleksibel, når det er nødvendigt
 • fungerer godt socialt og vil være en del af det gode arbejdsmiljø.

Et typisk karriereforløb i Civilstyrelsen

Når du bliver ansat som nyuddannet jurist i Civilstyrelsen, sker det med henblik på et karriereforløb inden for Justitsministeriets ansættelsesområde. Det er derfor forudsat, at du arbejder ca. 3-4 år i Civilstyrelsen, hvorefter du søger anden ansættelse inden for Justitsministeriets område, typisk som anklagerfuldmægtig.

I løbet af din ansættelse i Civilstyrelsen, kommer du til at arbejde i to af styrelsens kontorer. Du vil, uanset hvilke kontorer du kommer til at arbejde i, udvikle dine kompetencer i relation til konkret sagsbehandling, herunder forvaltningslovens regler, og i relation til de konkrete retsområder, du kommer til at beskæftige dig med.

Derudover vil erfarne fuldmægtige i nogle kontorer få underskriftskompetence og derved få del i det faglige ansvar for mindre erfarne fuldmægtige. Endelig får erfarne fuldmægtige mulighed for en dag om ugen at gøre delt tjeneste som anklagerfuldmægtig i en politikreds.

Teoretisk videreuddannelse

Som fuldmægtig i Civilstyrelsen har du mulighed for at deltage i Justitsministeriets teoretiske efteruddannelseskurser i bl.a. lovteknik, forvaltningsret, menneskerettigheder og anklagervirksomhed.

Civilstyrelsen som arbejdsplads

Arbejdet i Civilstyrelsen indebærer en travl hverdag med fokus på kvalitet, produktion og en venlig og effektiv service.

Vi lægger vægt på at have en god og afslappet omgangsform, og vi tilstræber at være en rummelig arbejdsplads med plads til forskelligheder. Vi er åbne over for medarbejdernes behov for fleksibilitet, men lægger samtidig vægt på, at forventningen om fleksibilitet er gensidig.

Herudover lægger vi vægt på, at der er et godt arbejdsmiljø, herunder et godt socialt sammenhold, og vi understøtter gerne aktiviteter, der kan bidrage hertil. Vi afholder f.eks. jævnligt fredagsbar, og derudover er der 2-3 større sociale arrangementer årligt, hvor hele styrelsen deltager.

Civilstyrelsen er på vej til Viborg

Civilstyrelsen flytter i løbet af 2017 til Viborg. For at understøtte kompetenceopbygningen på den nye lokalitet har Civilstyrelsen besluttet at etablere en forpost i Viborg bl.a. ved at genbesætte ledige stillinger dér. Nye fuldmægtige ansættes derfor allerede nu med tjenestedsted i Viborg.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om ansættelse i Civilstyrelsen, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Hanne Louise Jensen, Justitsministeriets HR-kontor, på tlf. 7226 8415, e-mail [email protected].