Fuldmægtig i Civilstyrelsen

Om Civilstyrelsen
Civilstyrelsen varetager en række meget forskelligartede sagsområder. Sagsområderne er fordelt på følgende fem kontorer:
• Fri proces
• Fonde
• Retsinformation
• Erstatningsnævnets sekretariat
• Fællessekretariatet for Retslægerådet, Indsamlingsnævnet og Rådet for Offerfonden

Der er i alt ca. 100 medarbejdere i Civilstyrelsen, heraf ca. 75 jurister.
Du kan læse mere om Civilstyrelsens organisation på www.civilstyrelsen.dk.

 

Arbejdsopgaver som fuldmægtig
Som fuldmægtig i Civilstyrelsen får du et udfordrende arbejde med et stort selvstændigt ansvar. Du vil få mulighed for at beskæftige dig med et bredt udsnit af juridiske opgaver, herunder navnlig konkret sagsbehandling. I Retsinformation vil du navnlig komme til at beskæftige dig med sager af mere lovteknisk karakter.

 

Hvad lægger vi vægt på ved ansættelse af fuldmægtige?
Ved ansættelse af fuldmægtige til Civilstyrelsen lægges der bl.a. vægt på, at ansøgeren:
• har et højt fagligt niveau
• er pligtopfyldende og vil tage ansvar for sit arbejde
• er selvstændig og fleksibel, når det er nødvendigt
• fungerer godt socialt og vil være en del af det gode arbejdsmiljø.

 

Et typisk karriereforløb i Civilstyrelsen
Når du bliver ansat som nyuddannet jurist i Civilstyrelsen, sker det med henblik på et karriereforløb inden for Justitsministeriets ansættelsesområde. Det er derfor forudsat, at du arbejder ca. 3-4 år i Civilstyrelsen, hvorefter du søger anden ansættelse inden for Justitsministeriets område, eksempelvis som anklagerfuldmægtig.
I løbet af din ansættelse i Civilstyrelsen, kommer du til at arbejde i to af styrelsens kontorer. Du vil, uanset hvilke kontorer du kommer til at arbejde i, udvikle dine kompetencer i relation til konkret sagsbehandling, herunder forvaltningslovens regler, og i relation til de konkrete retsområder, du kommer til at beskæftige dig med.
Derudover vil erfarne fuldmægtige i nogle kontorer få underskriftskompetence og derved få del i det faglige ansvar for mindre erfarne fuldmægtige. Endelig får erfarne fuldmægtige mulighed for en dag om ugen at gøre delt tjeneste som anklagerfuldmægtig i en politikreds.

 

Teoretisk videreuddannelse
Som fuldmægtig i Civilstyrelsen har du mulighed for at deltage i Justitsministeriets teoretiske efteruddannelseskurser i bl.a. lovteknik, forvaltningsret, menneskerettigheder og anklagervirksomhed.

 

Civilstyrelsen som arbejdsplads
Arbejdet i Civilstyrelsen indebærer en travl hverdag med fokus på kvalitet, produktion og en venlig og effektiv service.
Vi lægger vægt på at have en god og afslappet omgangsform, og vi tilstræber at være en rummelig arbejdsplads med plads til forskelligheder. Vi er åbne over for medarbejdernes behov for fleksibilitet, men lægger samtidig vægt på, at forventningen om fleksibilitet er gensidig.
Herudover lægger vi vægt på, at der er et godt arbejdsmiljø, herunder et godt socialt sammenhold, og vi understøtter gerne aktiviteter, der kan bidrage hertil. Vi afholder f.eks. jævnligt fredagsbar, og derudover er der 2-3 større sociale arrangementer årligt, hvor hele styrelsen deltager.

 

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om ansættelse i Civilstyrelsen, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Hanne Louise Jensen, Justitsministeriets HR-kontor, på tlf. 7226 8415, e-mail [email protected] eller HR-konsulent i Civilstyrelsen Mette Riis Nielsen, e-mail [email protected] .