Voldsanmeldelser

For første gang i over ti år er antallet af voldsanmeldelser under 10.000. I 2007 var der 11.635 voldsanmeldelser mod 9.695 i 2012.

9.695