Offerfond

Justitsminister Morten Bødskov er klar med et nyt lovforslag om etableringen af en ny offerfond, der skal sikre, at ofre for kriminalitet i fremtiden får bedre hjælp til at komme videre i livet gennem rådgivning, uddannelse og forskning. Offerfonden forventes årligt at kunne uddele ca. 27 millioner.

27