Anmeldelser

Fra 2007 til 2012 er den personfarlige kriminalitet faldet med 4.000 anmeldelser om året. Alene fra januar 2012 til januar 2013 er der sket et fald på 22 procent. Samtidig er der sket et fald i anmeldelser for simpel vold.

4000