Statens Våbenkontrol

Statens Våbenkontrol fører tilsyn med virksomheder, som fremstiller krigsmateriel.

Våbenkontrollen består af fem medlemmer, hvoraf justitsministeren udnævner formanden, mens forsvarsministeren udnævner to medlemmer, og økonomi- og erhvervsministeren udnævner to medlemmer.

 

Sammensætning

  • Kontorchef Jessika Heltberg Auken, Justitsministeriet (formand)
  • Sektionschef Gert Hvedstrup Jensen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
  • Civilingeniør Bjarne Damsgaard, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
  • Tilsynschef Lykke Skødt, Erhvervsstyrelsen
  • Eksportchef Signe Flege, Erhvervsstyrelsen
  • Sekretær: Casper Skibdal Vistrup, Justitsministeriet

Der er ingen fast udnævnelsesperiode for medlemmerne.

 

Kontakt

Justitsministeriet, Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, [email protected]