Statens Våbenkontrol

Statens Våbenkontrol fører tilsyn med virksomheder, som fremstiller krigsmateriel.

Våbenkontrollen består af 5 medlemmer, hvoraf justitsministeren udnævner formanden, mens forsvarsministeren udnævner 2 medlemmer, og økonomi- og erhvervsministeren udnævner 2 medlemmer.

 

Sammensætning

  • Kontorchef Rasmus Kieffer-Kristensen, Justitsministeriet (formand)
  • Sektionschef Gert Hvedstrup Jensen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
  • Civilingeniør Bjarne Damsgaard, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
  • Kontorchef Marie Voldby, Erhvervsstyrelsen
  • Kontorchef Torsten Andersen, Erhvervsstyrelsen
  • Sekretær: Casper Skibdal Vistrup, Justitsministeriet

Der er ingen fast udnævnelsesperiode for medlemmerne.

Justitsministeren udnævner våbenkontrollens formand, Forsvarsministeren og  Erhvervs- og Vækstministeren udnævner hver 2 medlemmer.

 

Kontakt

Justitsministeriet, Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, e-mail: [email protected]