Slag-, el-, spray- og laservåben

Efter våbenlovens § 4, nr. 1-2 og 4, jf. våbenbekendtgørelsens § 16, stk. 1, nr. 1-3, kræver det tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære eller anvende følgende genstande:

  • Slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lignende. Slagvåben, som er udformet til anvendelse ved jagt eller lystfiskeri, kan dog uden tilladelse erhverves, besiddes, bæres og anvendes til den nævnte brug.
  • Våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende ved udladning af elektrisk strøm.
  • Spraydåser til selvforsvarsbrug, herunder tåregasampuller, tåregasspraydåser og tåregaspatroner.

Tilladelse gives kun undtagelsesvist, og kun, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder.

Ansøgning om våbentilladelse til slag-, el- og sprayvåben sendes til det administrative center, der behandler sager om våbentilladelser mv., i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted. Ansøgere med bopæl i Jylland eller på Fyn skal sende ansøgninger til Midt- og Vestjyllands Politi, Administrativt Center Vest, og ansøgere med bopæl på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm skal sende ansøgninger til Københavns Vestegns Politi, Administrativt Center Øst.

 

Laservåben

Efter våbenlovens § 4, nr. 3, jf. våbenbekendtgørelsens § 17 er det forbudt at anvende, opbevare, forhandle eller på anden måde være i besiddelse af laservåben, der er særligt beregnet til som eneste eller som en af flere våbenvirkninger at forårsage permanent blindhed på ubeskyttede øjne.