Kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare

Efter våbenlovens § 5 er det forbudt at transportere, erhverve, overdrage, besidde, bære eller anvende kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben og fremføringsmidler, der er specielt udformet eller modificeret til sådanne våben. Det samme gælder dele, der er specielt udformet eller modificeret til at indgå i sådanne våben og fremføringsmidler.

Justitsministeriet kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet.

Ansøgning om dispensation sendes til Justitsministeriet, Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, eller til [email protected].