Deaktivering af våben

Skydevåben samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil, deaktiveres ved gennemskæring af hele våbnet på langs med undtagelse af skæftet og kolben. Skydevåben, der er deaktiveret i overensstemmelse med ovenstående, er ikke omfattet af våbenlovens kontrolordning og dermed heller ikke forbuddet mod uden tilladelse at bl.a. erhverve, besidde og bære våben.

Godkendelse, af om en gennemført deaktivering er sket i overensstemmelse med det ovenstående, foretages af politiet i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted. Du kan finde din lokale politikreds her.

Politiet i den relevante politikreds udsteder på forespørgsel eller som kontrol ved deaktivering udført som vilkår for en meddelt våbentilladelse en attest som bevis for godkendt deaktivering. Rigspolitiet kan undtagelsesvist godkende, at skydevåben deaktiveres i overensstemmelse med bilag 1 i Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2015/2403. En sådan deaktivering kræver en forudgående tilladelse fra Rigspolitiet. Et ønske om, som privat person, at fremvise eller udstille våben udgør som udgangspunkt ikke i sig selv en sådan særlig omstændighed, der kan begrunde, at der rent undtagelsesvist meddeles tilladelse til at foretage en alternativ deaktivering.