Våben

En samlet fortegnelse over alle bekendtgørelser, cirkulærer og cirkulæreskrivelser, der knytter sig til våbenloven findes her. På siden findes desuden information om indførsel, udførsel og transit af våben, samt om fremstilling, erhvervelse og besiddelse af våben.