PET

Danmarks nationale sikkerheds- og efterretningstjeneste Politiets Efterretningstjeneste (PET) skal forebygge, efterforske og modvirke foretagender og handlinger, der udgør eller vil kunne udgøre en fare for bevarelsen af Danmark som et frit, demokratisk og sikkert samfund.

Tjenesten har således som hovedopgave at modvirke og bekæmpe trusler mod den indre sikkerhed og befolkningens tryghed.

For oplysninger om Politiets Efterretningstjenestes arbejdsopgaver, organisation mv. henvises til efterretningstjenestens hjemmeside www.pet.dk.

Læs PET's årsredegørelse for 2014.