Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 vedtog Folketinget en ny politiklageordning. Loven indebærer, at der er blevet oprettet en ny myndighed, Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden).

Politiklagemyndigheden har overtaget statsadvokaternes opgaver efter retsplejelovens kapitel 93 b med at undersøge og træffe afgørelse i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager).

Den nye myndighed har endvidere overtaget statsadvokaternes opgaver efter retsplejelovens kapitel 93 c med at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Reglerne om den nye politiklageordning trådte i kraft den 1. januar 2012.

Yderligere informationer om Den Uafhængige Politiklagemyndighed kan findes på myndighedens hjemmeside.

Læs loven om den nye politiklageordning - lov nr. 404 af 21. april 2010

Læs hele lovforslaget