Europarådet

Europarådet består af 47 medlemslande, der alle har tiltrådt Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Alle EU-landene er medlemmer af Europarådet.

Europarådet har karakter af et mellemstatsligt samarbejde. En konvention, som bliver vedtaget i Europarådets regi, er derfor kun forpligtende for den enkelte medlemsstat, hvis staten vælger at tiltræde den pågældende konvention.

Den mest kendte af Europarådets konventioner og den, der har størst praktisk betydning herhjemme, er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Menneskerettighedskonventionen blev underskrevet i Rom den 4. november 1950 af 12 europæiske lande, heriblandt Danmark. Konventionen trådte i kraft den 3. september 1953.

Ud over Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har Europarådet vedtaget en lang række andre konventioner, anbefalinger, aftaler mv. på menneskerettighedsområdet, herunder bl.a. Den Europæiske Socialpagt til beskyttelse af økonomiske og sociale rettigheder.

Du kan læse mere om Europarådet på Europarådets hjemmeside og på Udenrigsministeriets hjemmeside.