Juridisk Specialudvalg

Justitsministeriet er formand for Juridisk Specialudvalg.

Posten varetages af Lovafdelingen, der også udfører sekretariatsfunktioner for udvalget.

Udenrigsministeriet, Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, og Statsministeriet er faste medlemmer af udvalget.

Repræsentanter for andre ministerier og berørte interesseorganisationer deltager ad hoc afhængigt af dagsordenen. Juridisk Specialudvalg varetager følgende funktioner:

  • Det afgiver indstilling til regeringen i alle sager, som Kommissionen måtte indlede mod Danmark for overtrædelse af EU-retten - såkaldte traktatkrænkelsessager.
  • Det afgiver indstilling til regeringen om, hvorvidt Danmark skal afgive indlæg i sager, der verserer ved EU-Domstolen eller Retten.
  • Det afgiver en udtalelse i sager, hvor anklagemyndigheden forelægger spørgsmål for Juridisk Specialudvalg om eventuel præjudiciel forelæggelse, jf. Rigsadvokatens meddelelse nr. 10/2008 (pdf).
  • Det høres, før regeringen får forelagt en indstilling om, at Danmark skal påberåbe sig miljøgarantien.
  • Det rådgiver regeringen i juridiske spørgsmål om fortolkningen og anvendelsen af EU-retten.
  • Det afgiver indstilling til regeringen om forslag til nye EU-forordninger, direktiver o.lign. inden for Justitsministeriets område.