Forskningsrapporter 2014

Evaluering af ungesamråd (18-12-2014)

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet "anger management" (17-12-2014)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005 - 2013 (12-12-2014)

Udviklingen i antal anmeldelser og straffenes art og længde for vold, 2001-2013 (05-12-2014)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere (12-11-2014)

Tryghed og holdning til politi og retssystem (09-11-2014)

Nye foranstaltningsdomme i 2013 samt forløbet af domme afsagt i 2008 (22-10-2014)

Veje ind i og veje ud af rocker- og bandemiljøerne (01-10-2014)

Kriminalitet og alder – Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2004-2013 (10-09-2014)

Udviklingen i antallet af samfundstjenestedomme (03-09-2014)

Flowet i rocker/bandemiljøerne (21-08-2014)

Vilkårsovertrædelser i forbindelse med betingede domme (03-07-2014)

Samfundstjeneste - en udvidet effektevaluering (03-06-2014)

Exit-indsatser for rockere og bandemedlemmer - en kortlægning af tiltag under rammemodellen (15-05-2014)

Udviklingen i domme til foranstaltning (30-04-2014)

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2013 (27-03-2014)

Isolationsrapport 2012 (17-02-2014)

Drab i Danmark 2008-2011 (10-02-2014)

Udviklingen i kvinders kriminalitet de seneste 30 år (28-01-2014)

Bekymring for vold og kriminalitet 2013 (17-01-2014)

I byen - helt sikkert. En effektevaluering af en indsats i nattelivet i Syd- og Sønderjyllands Politi (07-01-2014)