Beskikkelse af auktionsledere

Efter § 3 i lov om offentlig auktion ved auktionsledere, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 9. april 1986 med senere ændringer, beskikkes auktionsledere af justitsministeren efter indstilling fra fogedretten. Beskikkelsen meddeles for et nærmere betegnet område – typisk en retskreds – inden for hvilket auktionslederen er berettiget og forpligtet til at afholde auktion.

En liste over beskikkede auktionsledere fordelt på de enkelte retskredse findes her.

For så vidt angår spørgsmål om afholdelse af auktioner bedes der rettet henvendelse til en auktionsleder eller til fogedretten i den relevante retskreds.