Beskikkelse af auktionsledere

Efter § 3 i lov om offentlig auktion ved auktionsledere, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 9. april 1986 med senere ændringer, beskikkes auktionsledere af justitsministeren efter indstilling fra fogedretten. Beskikkelsen meddeles for et nærmere betegnet område, typisk en retskreds, inden for hvilken auktionslederen er berettiget og forpligtet til at afholde auktion.

En liste over beskikkede auktionsledere i de enkelte retskredse kan findes her.