Flagdage

Officielle flagdage er dage, som har en særlig national betydning. Statslige myndigheder har på officielle flagdage pligt til at flage med splitflag fra deres bygninger, mens private personer, virksomheder og organisationer mv. ikke har pligt til at flage på de officielle flagdage.

I tilfælde, hvor fødselsdage i kongehuset falder på langfredag, flages der på halv stang.

Der gælder særlige regler for militære flagdage.

Udover de officielle flagdage kan Justitsministeriet bestemme, at statslige myndigheder skal flage i anledning af særlige begivenheder, som f.eks. statsbesøg eller særlige begivenheder i Kongehuset.

Cirkulæreskrivelse nr. 33 af 20. maj 2009 om officielle flagdage

Officielle flagdage 2016 (pdf)