Flagdage

Officielle flagdage er dage, som har en særlig national betydning. Statslige myndigheder har på officielle flagdage pligt til at flage med splitflag fra deres bygninger - på den grønlandske flagdag dog med det grønlandske flag Erfalasorput og på den færøske flagdag med det færøske flag Merkið. Private personer, virksomheder og organisationer mv. har ikke pligt til at flage på de officielle flagdage.

I tilfælde, hvor fødselsdage i kongehuset falder på langfredag, flages der på halv stang.

Der gælder særlige regler for militære flagdage.

Udover de officielle flagdage kan Justitsministeriet bestemme, at statslige myndigheder skal flage i anledning af særlige begivenheder, som f.eks. statsbesøg eller særlige begivenheder i Kongehuset.

Cirkulæreskrivelse nr. 9398 af 21. marts 2016 om officielle flagdage

Officielle flagdage 2017 (pdf)