Ansøgning om brug af civile vagter

 

Oplysninger, der bør ledsage et rederis ansøgning om brug af bevæbnede civile vagter om bord på danske skibe

 

1. Rederi og skib

 • Identifikation af rederiet, herunder hjemsted, kontaktperson og kontaktoplysninger samt angivelse af ISM-ansvarlig

 • Såfremt skibets reder og ISM-ansvarlig ikke er den samme, bør begges accept af ansøgningen om brug af civile bevæbnende vagter foreligge.

 • Identifikation af skibet, herunder oplysning om navn og IMO-nummer

2. Vagter

 • Identifikation af eventuel vagtvirksomhed, herunder hjemsted, kontaktperson og kontaktoplysninger

 • Identifikation af vagterne, herunder kopi af datasiden (billedsiden) i de pågældende personers pas

 • Vagternes straffeattester af nyere dato, dvs. så vidt muligt dateret inden for 60 dage før ansøgningen indgives

 • Udfyldte og underskrevne samtykkeerklæringer for vagterne. 

Samtykkeerklæring - dansk

Samtykkeerklæring - engelsk

 • Oplysning om vagternes uddannelse og erfaring i betjening af våben

 • Kopi af vagternes eventuelle gyldige våbentilladelser

3. Våben mv.

 • Identifikation af de våben, der søges om tilladelse til, herunder antal, type, mærke, model, kaliber samt fabrikations- eller identifikationsnummer

 • Oplysning om ammunition og ekstra våbendele, herunder mængde og type, som medbringes til våbnene

 • Oplysning om skibets faciliteter til opbevaring af våben mv.

 • Oplysning om, hvorvidt de pågældende våben ud- og indføres fra Danmark

4. Rute mv.

 • Oplysning om formålet med rejsen

 • Oplysning om skibets størrelse, fart, last og fribord

 • Oplysning om den planlagte rute, herunder i hvilket tidsrum skibet forventes at passere et højrisikoområde

 • Oplysning om i hvilket geografisk område våbnene vil befinde sig om bord på skibet, herunder hvor våbnene bliver bragt henholdsvis om bord og fra bord

 • Oplysning om, hvorvidt der er særlig grund til, at skibet skulle være specielt udsat for piratoverfald

5. Anti-pirateri foranstaltninger

 • I ansøgningen bekræfte, at der findes procedurer og er truffet forholdsregler til forebyggelse af pirateri, jf. Søfartsstyrelsens anti-pirateribekendtgørelse (nr. 1084 af 23. november 2011), herunder Best Management Practices (BMP).

5.a IMO’s vejledning om brugen af civile væbnede vagter

 • Oplysninger om, hvorvidt rederiet er bekendt med og følger IMO’s vejledning til redere, operatører og skibsfører om brugen af civile væbnede vagter (MSC.1/Circ.1405/Rev.1).

6. Muligheden for deltagelse i konvoj eller eskorte

 • Oplysning om skibets mulighed for at deltage i en konvoj eller opnå eskorte, herunder om eventuelle tiltag iværksat med dette formål

7. Angivelse af om skibet er tilmeldt MSCHOA og UKMTO

 • I ansøgningen bekræfte, at skibet vil blive tilmeldt Maritime Security Center (Horn of Africa) (MSCHOA) og rapportere til UK Maritime Trade Operations (UKMTO)

8. Adgangen til en alternativ sejlrute

 • Oplysning om, hvorvidt der findes en realistisk alternativ sejlrute og begrundelse for, hvorfor denne rute konkret ikke er valgt

9. Afmønstring

 • At det i ansøgningen oplyses, om skibets besætning er tilbudt afmønstring

Hastende ansøgninger kan med fordel sendes i kopi til Søfartsstyrelsen ([email protected]) samtidig med fremsendelsen til Justitsministeriet.