Formålsparagraf

Justitsministeriet.dk har til formål at understøtte ministeriets sagsbehandling og at virke som generel informationsplatform over for offentligheden, ministeriets brugere og samarbejdspartnere.

Justitsministeriet tilstræber på den baggrund, at hjemmesiden indeholder centrale og opdaterede oplysninger om alle væsentlige dele af ministeriets virksomhed.

Justitsministeriet.dk henvender sig både til professionelle brugere, navnlig inden for retssektoren, til nyhedsmedier og private.

Det tilstræbes at koncentrere og formidle oplysninger på en måde, som tilgodeser behovet hos alle de nævnte brugere, herunder ved en enkelt og overskuelig præsentation, ved mulighed for abonnement på nyhedsbreve og pressemeddelelser og ved koordinering af indholdet i forhold til hjemmesiderne for de øvrige myndigheder på Justitsministeriets område, herunder nyidanmark.dk, politi.dk, domstol.dk og kriminalforsorgen.dk.

Læs desuden om hjemmesidens brug af cookies her.